מבוא

 1. חברת סרף בום בע"מ ( להלן: "החברה") מבקשת להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותה לפרטיות המשתמשים (להלן: "המשתמשים") באתר trash-tlv.com (להלן: "האתר").
 2. המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון מדיניות פרטיות זו על כל סעיפיה טרם הגלישה באתר.
 3. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות מדיניות הפרטיות. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה.

 

סוג המידע הנאסף באתר

 1. במסגרת השירותים הניתנים באתר המשתמש נדרש למסור פרטים כגון: שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. פרטים אלה ישמרו במאגר המידע של החברה.
 2. פרטים אלו נחוצים על מנת לספק את המוצרים והשירותים המוצעים באתר בצורה מיטבית.
 3. יובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אינם נשמרים במאגר המידע של החברה.
 4. במסגרת השימוש באתר נאסף מידע אודות העדפות רכישות המשתמש, מוצרים בהם ביקר המשתמש, רכישות אשר לא הושלמו על ידי המשתמש וכיוצ"ב.
 5. במסגרת השימוש באתר נאסף מידע סטטיסטי אשר אין בו בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו'.
 6. המידע המוזכר בסעיפים 7 ו-4 נאסף בין השאר באמצעות קוד מעקב של GOOGLE ו-FACEBOOK המותקן באתר.

 

אופן השימוש במידע שנאסף

 1. החברה תיעשה שימוש במידע שנאסף על מנת לשפר את השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר ולהתאימם ככל הניתן להעדפות המשתמשים ועל מנת לאפשר למשתמש לקבל מידע מותאם ביחס למוצרים והשירותים המועדפים עליו.
 2. החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי שנאסף לצדדים שלישיים, מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.
 3. החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע שנאסף אודות דפוסי הפעולה של המשתמש באתר וזאת על מנת לספק למשתמש פרסום ממוקד ומותאם אישית.
 4. החברה רשאית לשלוח מדי פעם דואר אלקטרוני ו/או מסרונים פרסומיים בנוגע למוצריה, למשתמשים אשר מסרו את פרטיהם בעת הליך הרכישה. בכל עת המשתמש יוכל להודיע על רצונו להיות מוסר מרשימת התפוצה וזאת, בין היתר, בדרך המפורטת על גבי ההודעה שנשלחה.
 5. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (שם, טלפון, כתובת וכיוצ"ב) למעט במקרים הבאים: לשם אספקת הזמנת מוצרים מהאתר, במקרה בו המשתמש פעל באתר החברה בניגוד לתקנון ו/או בניגוד למדיניות זו ו/או בניגוד לדין, בכל מחלוקת ו/או תביעה ו/או הליך משפטי ככל שיהיו בינך לבין החברה.
 6. האתר רשאי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.

 

 

עוגיות

 1. אתר זה עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookie) המזהות את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 
 2. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על מדיניות זו הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים למדיניות זו או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 3. במקרה בו מי מסעיפי מדיניות זו יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. החברה רשאית לערוך שינויים במדיניות זו מעת לעת, תפורסם הודעה מתאימה על כך באתר החברה.
 5. החברה רשאית למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
 6. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים במדיניות זו זה, לרבות פניה בקשר לעיון ו/או הסרת המידע הנאסף באתר. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין מדיניות זו בכדי להשפיע על תוקפה ועל הסכמת המשתמש לתנאיה ולתוכנה. ניתן ליצור עמנו בדוא"ל online@trashtlv.com  וצוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.

ט.ל.ח