משלוחים

 TRASH TLV מספקת משלוחים עד בית הלקוח בכל הארץ באמצעות דואר ישראל

 • משלוח חינם בהזמנות של 499 ₪ ומעלה
 • משלוח בעלות 35 ₪ בהזמנות מתחת ל 499 ₪

משלוחים יסופקו תוך 3 ימי עסקים (יום ההזמנה אינו יום עסקים)
המשלוחים כפופים למדיניות חברת המשלוחים החיצונית (VELO) לרבות עמידה בזמני הספקה
יתכנו עיכובים בהספקה ליישובי קצה  

 • ניתן להחליף ולהחזיר פריטים ללא עלות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, כשהם שלמים ללא פגיעה, נזק, ופגם מכל מין וסוג.

 

 

 

מדיניות החזרת מוצרים

 • צוות האתר עושה מאמצים רבים לספק מוצרים איכותיים. המזמין מתבקש לוודא בעת
  קבלת המוצר, כי המוצר שהתקבל הינו תואם להזמנתו. ככל שהמוצר שהתקבל פגום או אינו
  תואם למוצר שהוזמן, המזמין מתבקש להודיע על כך ללא דיחוי ולא יאוחר מ- 6 שעות
  ממועד קבלת ההזמנה לצוות האתר, באמצעות פניה בכתב לדוא"ל
  היה ונפל פגם במוצר ו/או המוצר שהתקבל אינו תואם למוצר .online@trashtlv.com
  שהוזמן, צוות האתר יפעל לתיקון הליקוי, על דרך של זיכוי הלקוח בעלות ההזמנה ו/או
  החלפת המוצר שהתקבל, על פי שיקול דעתו של צוות האתר, ובכפוף להוראות חוק הגנת
  הצרכן, התשמ"א– 1981 ותקנותיו.
  ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
 • אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981-
  (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010- ויתר הוראות
  הדין הרלוונטיות.
 • ביטול עסקה טרם אספקת ההזמנה, תעשה באמצעות פניה בדוא"ל לכתובת
  הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמש. המשתמש .online@trashtlv.com
  מתבקש לפרט את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר. בקשות שאינן בכתב או
  בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל.
 • יובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו לא ניתן לבטל הזמנת מוצרים אשר
  יוצרו במיוחד לפי הזמנת המשתמש ו/או מוצרי הלבשה תחתונה ו/או בגדי ים ו/או טובין
  פסידים ו/או כל מוצר העשוי להתכלות החל ממועד אספקתו. על כן, בקשות לביטול עסקה
  במוצרים המפורטים בסעיף זה, שאינן בשל פגם ו/או אי התאמה, לא תתקבלנה.
 • למעט אם יצוין אחרת, האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי ביטול בסך של 100 ₪ או
  5% מעלות העסקה הכוללת, לפי הנמוך מהם, ובהתאם להוראות כל דין. במקרה של ביטול
  עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול.
 • למעט אם צוין אחרת בתקנון זה, משתמש שביצע הזמנה דרך האתר רשאי לבטלה עד 14
  ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הגילוי (פרטי העסקה), לפי המאוחר מהם,
  ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים לא נפגמו ואריזתם לא נפתחה . אישר
  האתר את ביטול העסקה, המשתמש ישיב את מלוא המוצרים אשר סופקו לו במסגרת
  ההזמנה (בין אם בתמורה ובין אם סופק ועל דרך של מתנהו/או "הטבה", לכתובת החנות
  ויישא בכל עלויות השילוח או הוצאות השבת המוצרים. האתר ישיב למשתמש את הסכום
  אשר שילם, בניכוי דמי ביטול עסקה לפי העניין, תוך 14 יום מיום החזרת המוצרים. יובהר כי
  סעיף זה אינו חל במקרים אשר פורטו לעיל, בהם לצרכן אין זכות ביטול עסקה.
 • יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה
  לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל
  פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
 • את המוצרים יש להחזיר לכתובת החנות:
  בן יהודה 206 , תל אביב, טלפון: 03-5104232